Nieuws

Bescherming derdenrekeningen van vastgoedmakelaars

D&V heeft recent een nieuw wetsvoorstel ingediend om de derdenrekening van de vastgoedmakelaar onder de bescherming te laten vallen zoals die al bestaat voor advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Het Instituut heeft dit steeds nagestreefd en juicht het voorstel dan ook ten zeerste toe.

In 2013 werd al een algemene regeling uitgewerkt om ervoor te zorgen dat derdengelden, die niet aan de professional toebehoren, maximaal beschermd zijn en bv. bij een faillissement nooit in beslag kunnen worden genomen. Vlak voor die wet in z’n definitieve vorm zou gegoten worden, werden de vastgoedmakelaars, als een van de vier beroepsgroepen die derdengelden kunnen ontvangen, echter geschrapt uit de regeling, omdat volgens een aantal parlementsleden er voor de makelaardij geen “sense of urgency” zou zijn. De huidige wetgeving inzake derdenrekeningen is dus enkel van toepassing op de advocaten, deurwaarders en notarissen. Dit uiteraard tot grote verbijstering van iedereen. De sector stond immers van meet af aan achter deze consumentvriendelijke maatregel en zorgde ook mee voor praktijkgerichte input.

Bron : www.biv.be